สล็อตออนไลน์

กิจการร่วมค้าข้อมูลด้านความบันเทิงของ PMC และ MRC ว่าจ้าง Ex-Foursquare Exec Rob Jonas เป็น CEO

กิจการร่วมค้าข้อมูลด้านความบันเทิงของ PMC และ MRC ว่าจ้าง Ex-Foursquare Exec Rob Jonas เป็น CEO

Jonas ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรคนล่าสุดที่ Foursquare จะเป็นผู้นำในการร่วมทุน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2020โดยPMCและ MRC ซึ่งประกอบด้วย MRC Data (เดิมคือ Nielsen Music), Alpha Data...

Continue reading...